Ipoly völgye

Ipoly völgye

Általános leírás, jellemzés

Az Ipoly folyószabályozástól mentes szakasza a hozzá kötődő élőhelyekkel. A határon átnyúló védett területek természeti értékeinek megőrzése szempontjából kulcsfontosságú a szlovák partnerekkel történő együttműködés.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok:

  • Költő fajok: Jégmadár (Alcedo atthis), Vörös gém (Ardea purpurea), Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Haris (Crex crex), Törpegém (Ixobrychus minutus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis). 
  • Vonuló madárfajok: Kanalas réce (Anas clypeata), Csörgő réce (Anas crecca), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Böjti réce (Anas querquedula), Kendermagos réce (Anas strepera), Nagy lilik (Anser albifrons), Kis lilik (Anser erythropus), Vetési lúd (Anser fabalis), Kontyos réce (Aythya fuligula), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Nagy goda (Limosa limosa), Aranylile (Pluvialis apricaria), Réti cankó (Tringa glaerola). 

A terület változatos élőhelyektípusokkal büszkélkedhet: található itt lombhullató erdő és különböző fátlan vizes élőhelyek is. A legnagyobb értéket az Ipoly-folyó szabályozatlan szakasza és a hozzá kapcsolódó különböző ártéri területek képviselik a maguk változatos növény- és állatvilágával.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: Különleges Madárvédelmi Terület

(Forrás: Natura 2000)

H-2800 Tatabánya, Fő tér 4 • +36 30 620 4182 • info@duna-gerecse.hu