Nyelvek

Nyelvek

A Dunamente turisztikai térség Magyarország és Szlovákia területét érinti. Ebből következően az ide érkező látogatók mindkét nyelv szépségeivel megismerkedhetnek.

Nyelvek

A múltbéli történelmi események nyomán Szlovákia déli, Magyarországgal határos területein, ezen belül a Nyitrai és a Nagyszombati kerületben a teljes lakosságon belül 20% felett van a magyar közösség aránya. A legutóbbi népszámlálás (2021) adatai szerint Észak-Komárom lakosságának 53,7%-a, Párkány lakosságának 64%-a vallotta magát magyarnak. Ugyanakkor a szlovákság a harmadik legnépesebb nemzeti kisebbséget alkotó csoportja Magyarországnak. Egyik legjelentősebb letelepedési területük éppen Esztergom és Budapest között, a Pilis hegységben található. A Dunamente térség magyarországi falvait járva egyik-másik határán német nyelven is feltüntetik a település nevét. Biztosak lehetünk benne, hogy ott hagyománytisztelő, anyanyelvét és kultúráját őrző sváb származású emberekkel találkozhatunk.

Néhány érdekesség a magyar nyelvről:
- a világ harmadik legnehezebben megtanulható nyelve (a mandarin és az arab nyelv előzi meg),
- órási tömörítő, képalkotó képessége van (akár egy szóval is egész mondatok, érzések fejezhetők ki vele),
- 68%-ban ősi alapszavakból áll (az angol nyelv mindössze 4% ős-etimont tartalmaz),
- 14 magánhangzót ismer (a nyugati világnyelvek általában 7-et, az olasz nyelv pedig csak 5-öt),
- bemutatkozáskor a családnév + keresztnév sorrendet használja (a kínaihoz és japánhoz hasonlóan).

Néhány érdekesség a szlovák nyelvről:
- 46 betűt használ (az összes latin betűvel író európai nyelvek közül a legtöbb),
- közeli rokonságban áll a cseh nyelvvel (távolabbiban, mint a szerb és a horvát nyelv, de közelebbiben, mint a német és a holland nyelv),
- a szláv nyelvek "eszperantója" (mert a szláv nyelvek beszélői számára a legkönnyebben érthető),
- ritmusos hangzású (erős szabályként a hosszú szótagokat rövid szótagok követik, persze vannak kivételek),
- az első szótagon van a hangsúly (mint a magyar és a cseh nyelvben, de a kelet-szlovákiai nyelvjárások ettől eltérnek).

Szlovákiában a leggyakrabban beszélt idegen nyelvek az angol és a német. Kevésbé gyakori viszont a francia, a spanyol, az olasz és az orosz nyelv ismerete. Szlovákia déli részén gyakran beszélik a magyar nyelvet is. A szlovák nyelvű alapfrázisokat a rövidített szótárban találja meg.

H-2800 Tatabánya, Fő tér 4 • +36 30 620 4182 • info@duna-gerecse.hu